Tietosuojaseloste

MOJ OY /Rukakatsastuksen henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

MOJ OY /Rukakatsastus
Kuurinmäentie 12
02750 Espoo
Puh. 020 718 1870

Rekisteriasioita hoitaa

Markkinointi / MOJ OY
Kuurinmäentie 12
02750 Espoo
Puh. 020 718 1870
marko.jarvelainen@rukakatsastus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on MOJ OY/Rukakatsastuksen ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä MOJ OY/Rukakatsastuksen mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. MOJ OY/Rukakatsastus voi käyttää rekisteriä markkinoinnin tietolähteenä yhdessä Traficomin rekisterien kanssa varmistaakseen markkinointiviestien vastaanottamisen. Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin, jolloin käytetään niitä viestintätapoja, joihin asiakas on antanut suostumuksen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

MOJ OY/Rukakatsastuksen henkilörekisteri sisältää henkilötietoja käyttäjistä tai yritykselle yhteydenottoja lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi, osoitetiedot:katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli, ajoneuvon rekisteritunnus, personointitiedot, IP-osoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

MOJ OY/ Rukakatsastuksen rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille MOJ OY/Rukakatsastuksen yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat MOJ OY /Rukakatsastuksen toimeksiannosta ja lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai MOJ Oy/Rukakatsastuksen lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaan ja etämyyntiin. Voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan tahoon kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä asioissa.